אירועים

פעילות 'רביעי קהילתי'
תאריך: 2019-11-13
שעה: 16:30-18:30
מקום: מתנ"ס 'זינמן - לב העיר'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב