אירועים

הצגה באנגלית באשכול פיס
תאריך: 2019-12-04
שעה: 19:00
מקום: אשכול פיס, עליית הנוער 6, בית שמש

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב