אירועים

הרצאה על בנקאות דיגיטלית לגימלאים
תאריך: 2019-11-12
שעה: 11:00
מקום: מתנ"ס 'זינמן - לב העיר'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב