אירועים

אירועי חודש הגימלאי
תאריך: 2019-11-30
שעה: 20:30
מקום: אשכול פיס, עליית הנוער 6, בית שמש

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב