אירועים

אירועי חודש הגימלאי
תאריך: 2019-11-26
שעה: 19:30
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב