אירועים

אירועי חודש הגימלאי
תאריך: 2019-11-25
שעה: 09:00
מקום: מתנ"ס 'זינמן - לב העיר'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב