אירועים

פעילות נשים לחודש אלול
תאריך: 2019-09-17
שעה: 20:30
מקום: מרכז 'לינק' שער העיר

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב