אירועים

פעילות נשים לחודש אלול
תאריך: 2019-09-19
שעה: 09:00-12:00
מקום: מרכז 'לינק' שער העיר

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב