אירועים

לירון איש האווירון מארח את מטוסי על
תאריך: 2019-08-28
שעה: 17:30
מקום: מרכז 'שער העיר'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב