אירועים

ללי מארחת אות כוח פי.ג'יי.
תאריך: 2019-08-14
שעה: 17:30
מקום: מרכז 'שער העיר'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב