אירועים

אחר הצהריים בפארק
תאריך: 2019-08-28
שעה: 17:00-19:00
מקום: מרכז מסחרי יפת השמש, רח' ראובן 1

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב