אירועים

ההצגה 'קונצרטה לשמונה'
תאריך: 2019-05-28
שעה: שלושה מופעים: 17:45, 19:15, 21:15
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב