אירועים

הרצאה: סוגיות חינוכיות בתנ"ך
תאריך: 2019-06-17
שעה: 21:00
מקום: בית כנסת 'נר תמיד', נחל תמנה, רמב"ש א'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב