אירועים

הרצאה לנערות
תאריך: 2019-05-27
שעה: 20:15
מקום: בית כנסת 'נר תמיד', נחל תמנה 18, רמב"ש א'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב