דוברות חברים סיוע בדרכים: 

"היום יום רביעי 6.11.2019 התקימה פגישה עם פיקוד תחת כיבוי אש בבית שמש בפגישה השתתפו
מפקד התחנה *טפסר משנה ראובן (דובצ'ק) יצחק*.
 *רשף שמוליק אמסלם* קצין המבצעים.
*רסר דודו סקורי רכז הדרכה*
 *אבי רוזן* מנהל הארגון.
 *מנשה פרלשטיין* רכז מתנדבים.
 *ישראל הקלמן* רכז לוגיסטיקה וציוד.
 *יוסי תדגי* מנהל המוקד. 
 מנהל הארגון אבי רוזן הציג  את פעילות האירגון אשר נועד לעזור ולסייע לתושבי בית שמש
מפקד הכיבוי תחנת בית שמש מר דובצ'ק סיקר בפני ראשי הארגון את פעילות התחנה, שתחום השיפוט והמענה המקצועי שלה הוא מהגדולות בארץ  ותפקידה לשרת את כל אזור בית שמש ומטה יהודה מבשרת ציון וטלז סטון
בסיכום הפגישה עם ראשי הארגון ומפקד התחנה  סוכם  על המשך שיתוף פעולה מלא עם ראשי  ומתנדבי הארגון" 
 

עקב שטיין-  דובר הארגון