מכל בית ספר השתתפו שישה רצנים. בית הספר שהשיג את הניקוד הנמוך ביותר בכל מקצה, זכה במקום הראשון. לרצן שהגיע ראשון, ניתנה מדליה, אך זה אינו מבטיח את זכיית בית ספרו.
מקצה ה-ו (1200 מ')
במקצה ה-ו של הבנים, זכה במקום הראשון ביה"ס אהבת ישראל, במקום השני ביה"ס עוזיאל ובמקום השלישי ביה"ס לוי אשכול. שלושת הרצנים שהגיעו ראשונים: במקום הראשון זכה אליה פחימה מבי"ס עוזיאל, במקום השני משה גרינפקט מבי"ס אהבת ישראל ובמקום השלישי גלעד קרמן, גם הוא מאהבת ישראל.
במקצה ה-ו של הבנות, זכה במקום הראשון בי"ס שובו, במקום השני בי"ס לוי אשכול ובמקום השלישי בי"ס ז'בוטינסקי. שלושת הרצניות שהגיעו ראשונות: במקום הראשון זכתה תמר גרסימוב מבי"ס שובו שהקדימה בענק את כל הרצות, במקום השני חנה טקלה גם היא מבי"ס שובו ובמקום השלישי מאיה סהר מבי"ס בגין.
מקצה ז-ח(2000 מ')
במקצה ז-ח, זכתה במקום הראשון ישיבת  אהבת ישראל ,במקום השני ישיבת שעלי תורה ובמקום השלישי ישיבת נחשון. 
מקצה ט-י(2200 מ')
במקצה ט-י, זכתה במקום הראשון ישיבת אמי"ת דביר, במקום השני ישיבת נחשון ובמקום השלישי ישיבת אהבת ישראל. שלושת הרצנים שהגיעו ראשונים: במקום הראשון זכה יובל מישיבת קרית חינוך, במקום השני שקד מישיבת נחשון ובמקום השלישי אריאל מישיבת שעלי תורה.
מקצה יא- יב(2500 מ')
במקצה יא-יב, זכתה במקום הראשון ישיבת שעלי תורה, במקום השני ישיבת אמי"ת דביר ובמקום השלישי זכו גם ישיבת אהבת ישראל וגם ישיבת נחשון, שסיימו עם אותו מספר נקודות. שלושת הרצנים שהגיעו ראשונים: במקום הראשון זכה אליאב מישיבת שעלי תורה, במקום השני גביו מישיבת אמי"ת דביר ובמקום השלישי חזן מישיבת אהבת ישראל.
האירוע נערך במעמד ראש העיר עליזה בלוך, סגן ומ"מ ראש העיר משה שטרית ואיציק קניזו מנהל אגף ספורט ואירועים. ראש העיר עליזה בלוך אמרה:" ספורט מבחינתי הוא המקצוע הכי חשוב. כדי להצליח בספורט, צריך גם מוטיבציה, גם מחשבה, גם משמעת, גם אורח חיים בריא, גם כח ועוד ועוד. אלה התכונות שמי שמתמיד בהם, יצליח בכל תחומי החיים".
סגן ומ"מ ראש העיר משה שטרית אמר:" נוסף על מה שראש העיר אמרה, יש עוד דברים בסיסיים שבלעדיהם אי אפשר לקיים ספורט. אנחנו בשנה האחרונה עובדים מאוד קשה כדי ליצור לכם תשתיות ספורט, עוד מגרשים ועוד מקומות כדי שיהיה לכם איפה לשחק ואיפה להתאמן. בעוד כמה חודשים, יתקיים שבוע ספורט עירוני שבמסגרתו בתי הספר יתחרו בכמה ענפי ספורט, גם לבנים וגם לבנות".
 עמוס מימון, מארגן המירוץ, מסכם: "היה מירוץ אחד הטובים שהיו לנו. אנחנו עושים אותו הרבה שנים. תודה לראש העיר עליזה בלוך, לסגן ומ"מ ראש העיר משה שטרית, לאגף ספורט ואירועים בראשותו של איציק קניזו, למחלקת שפע בראשותו של יוסי נגולה, לפיקוח בירושלים בראשותה של ענבל סרמוביץ', למד"א, למשטרה ולאגף הביטחון"

.שילה רוזנפלד- דובר מחלקת התרבות והספורט