מגזין שמשנט
היום: שבת, 19/08/2017. הטמפ' בבית שמש:

גלריות

- הדלקת נר חנוכה שמיני באושר עד