פעילות ג'ימבוכיף
תאריך: 2020-03-29
שעה: 16:00-18:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב