סיור עם בית ספר שדה שער הגיא
תאריך: 2020-02-28
שעה: 09:00-12:00
מקום: פרטים במודעה
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב