יריד למען האחר
תאריך: 2020-02-25
שעה: 17:00
מקום: מתנ"ס 'מאירהוף'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב