רביעי קהילתי - בסימן השפה העברית
תאריך: 2020-01-29
שעה: 16:00-18:30
מקום: מתנ"ס 'זינמן - לב העיר'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב