הצגה 'בפתח הבית'
תאריך: 2019-12-16
שעה: 17:00
מקום: מתנ"ס 'גוונים', נחל דולב 16, רמב"ש א'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב