יום עיון מקצועי 'המשפחה בצל מעגל האלימות'
תאריך: 2019-12-08
שעה: 09:00-15:00
מקום: אשכול פיס, עליית הנוער 6, בית שמש
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב