הסרט 'דם כחול' - הקרנה נוספת
תאריך: 2019-10-16
שעה: 21:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב