הסרט 'דם כחול'
תאריך: 2019-10-16
שעה: 17:30
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב