בדיקת 'דור ישרים'
תאריך: 2019-10-22
שעה: 17:30-19:00
מקום: אולם 'שערי תורה', שפת אמת 24
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב