הסרט 'רסיסים'
תאריך: 2019-10-17
שעה: 21:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב