סוכת ראש העיר
תאריך: 2019-10-15
שעה: 11:00-18:00
מקום: רחבת קניון 'נעימי'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב