אירועי חודש הגימלאי - סיור לירושלים
תאריך: 2019-11-20
שעה: 08:30
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב