הרצאה מאת הרב אמנון יצחק
תאריך: 2019-09-22
שעה: 20:00
מקום: בית כנסת 'פעמי משיח', רח' האתרוג 23
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב