מופע: איילת קפיטולניק - המיטב
תאריך: 2019-08-27
שעה: 20:30
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב