פאנל בחירות
תאריך: 2019-08-30
שעה: 10:15
מקום: אשכול פיס, עליית הנוער 6, בית שמש
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב