ההצגה 'השיטה'
תאריך: 2019-11-20
שעה:
מקום: היכל התרבות מטה יהודה צרעה
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב