פעילות 'כל המשפחה בשוק'
תאריך: 2019-08-21
שעה: 17:00-22:30
מקום: מתחם השוק החדש
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב