מקדמים תעסוקה ויזמות בעיר
תאריך: 2019-07-15
שעה: 14:30-19:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב