הכוכב של בית שמש: הגמר הגדול
תאריך: 2019-08-25
שעה:
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב