בית ספר למוסיקה
תאריך: 2019-07-21
שעה: 11:15
מקום: יציאה מרחבת 'נעימי'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב