פתיחת אירועי 'יולי כיף'
תאריך: 2019-06-30
שעה: 16:00-18:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב