שני משפחתי במתנ"ס מאירהוף - בשילוב שבוע הספר
תאריך: 2019-06-17
שעה: 16:00-18:30
מקום: מתנ"ס 'מאירהוף'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעות המצ"ב