פעילות חודש הספר בספרייה העירונית
תאריך: 2019-06-17
שעה: 16:30
מקום: ספרייה עירונית, סימטת ויצ"ו, בית שמש
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב