מבחנים לאליצור בית שמש - נוער - עולים לי"א-י"ב
תאריך: 2019-05-26
שעה: 20:30
מקום: אלם הספורט 'שייבר'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב