מפגש בחירות לדוברי אנגלית (הימין החדש)
תאריך: 2019-03-25
שעה: 20:00
מקום: בית מדרש תורני לאומי, רח' ראובן, פינת אשר
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב