עושים שכונה ברמב"ש א'
תאריך: 2019-03-25
שעה: 19:00 (נשים), 20:15 (גברים)
מקום: בית יעקב הרמה, נחל גילה 10
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב