קבלת קהל - חברי מועצה סיעת ש"ס
תאריך: 2019-02-27
שעה: 20:00-21:00
מקום: רח' ירמיהו הנביא 13, רמב"ש ג'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב