פתיחת התערוכה 'צבע מקומי'
תאריך: 2019-02-24
שעה: 19:00
מקום: מרכז 'שער העיר'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב