שוק פורים
תאריך: 2019-02-19
שעה: 16:30
מקום: בית ספר יסודי 'אהבת ישראל', רח' נחל שורק
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב