שירת המונים 'מסמנים ושרים'
תאריך: 2019-03-03
שעה: 12:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע', דרך רבין, בית שמש
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב