הסרט 'ללכת בדרכך'
תאריך: 2019-02-20
שעה: 20:30
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע', דרך רבין, בית שמש
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב