הרצאה: 'פדות מכוונת גבוה'
תאריך: 2019-02-19
שעה: 20:00
מקום: מתנ"ס 'מאירהוף', רח' הרקפת 59, בית שמש
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב