הרצאה: החצי שלי, החצי שלו
תאריך: 2019-02-19
שעה: 19:00
מקום: מתנ"ס 'זינמן', סימטת ויצ"ו
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב